You are here

Nova arheološka izložba "Ars erotica" u Zemaljskom muzeju BiH

Datum događaja: 
01/02/2017

U sklopu obilježavanja 129. obljetnice Zemaljskog muzeja BiH, 1. februara 2017. godine u 20:00 sati svečano će biti otvorena arheološka izložba prof. dr. Adnana Busuladžića, „Ars erotica“. Izložbu će u sali Odjeljenja za etnologiju otvoriti prof. dr. Damir Marić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a bit će postavljena do 20. marta 2017. godine.

Izložba kroz 70 predmeta prikazuje društvene odnose vezane za intimni život i seksualnost - običaje, mitologiju i zakone koji su važili u antičkoj Grčkoj i Rimu. Arheološki predmeti koji čine izložbu pronađeni su na tlu antičke Grčke, rimske provincije Dalmacije i današnje Bosne i Hercegovine.

Predmeti kao što su vaze crvenofiguralnog i crnofiguralnog stila, bijeli lekiti, terakotne i bronzane figurine, rimske svjetiljke, ukrasni privjesci i mozaici oslikavaju poimanje erotike i običaja, mitova i zakona u svakodnevnom životu antičkih Grka i Rimljana.

Poimanje erotike i seksualnosti odrazilo se i na antičku mitologiju, mnogobrojnim božanstvima su date ljudske karakteristike, gdje su ljepota, pohota, brak, vjernost, preljuba, rađanje bili sastavni dijelovi kulta i samih vjerskih proslava, a među njima se, u ovom kontekstu, posebno ističu kult Dionisa i kult Afrodite.