You are here

Novi broj sveske Prirodnih nauka Glasnika ZMBiH

Datum događaja: 
22/03/2019

Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine najstarija je znanstvena periodična publikacija u našoj zemlji. Prvi broj je izašao 1889. godine i u kontinuitetu izlazi do danas. Sveska za prirodne nauke kao zasebno izdanje publikuje se od 1963. godine. Danas Muzej vrši razmjenu sveske za prirodne nauke sa 158 znanstvenih institucija širom svijeta i 16 institucija u Bosni i Hercegovini.

Promocija 37 sveske za prirodne Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine održat će se u petak, 22. marta 2019. godine u 14:00 sati u prostorijama Odjeljenja za etnologiju Muzeja. Sveska broj 37 obuhvata osam naučnih i stručnih priloga na 88 stranica.

Promotori novog sveska Glasnika su prof. dr. Dalibor Ballian sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Lada Lukić Bilela sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. sci. Dražen Kotrošan, načelnik Odjeljenja za prirodne nauke i dr. sci. Mirsad Sijarić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.