You are here

Abadžijske makaze

  • Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, Zbirka gradskih i seoskih zanata, abadžijske makaze

Odsjek:

U bogatoj zbirci gradskog i seoskog zanatstva Odjeljenja za etnologiju čuvaju se predmeti abadžijskog zanata. Dio ove zbirke su velike makaze koje su se koristile za rezanje čvrstih komada platna.

Makaze imaju velike drške i duge nožice, a izrađene su od čelika tehnikom kovanja. S jedne strane ukrašene su urezanim slovima, a s druge vegetabilnim motivima. Žljebovi su bili ispunjeni zlatom koje je s većeg dijela površine ispalo iz ureza. Na makazama je urezana i godina izrade - 1895., a bile su u upotrebi do 1955. godine u abadžijskoj porodici Majstorović.
 

Lokalitet:

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Predmet se nalazi u depou Odjeljenja za etnologiju i dostupan je uz konsultacije s kustosom.
  • Odjeljenje za etnologiju, materijalna kultura, Zbirka gradskih i seoskih zanata, abadžijske makaze