You are here

Bardak Šeho

  • Etnologija, materijalna kultura, bardak, Višnjica, glina, keramika, višnjička keramika

Odsjek:

Srednja Bosna je poznati lokalitet na kome se izrađivala keramika na ručnom grnčarskom kolu, što je najstarija tehnologija izrade keramičkih predmeta. Najpoznatija je, svakako, višnjička ili bijela keramika, koja se smatra najljepšom seoskom keramikom sa područja BiH. Izrađivana je u selu Višnjici, u okolini Kiseljaka, od tzv. bijele gline, koja je i nakon pečenja ostajala svijetle boje.

Višnjička keramika je pravljena od gline koja nije bila pogodna za predmete koji su se koristili za kuhanje ili pečenje, pa su od nje izrađivani predmeti za čuvanje i nošenje vode ili predmeti dekorativnoga karaktera. Oni su, po pravilu, bogato ukrašavani iscrtavanjem geometrijskih motiva po njihovoj površini. Jedna od specifičnosti višnjičke keramike je i ta da oblikom i formom oponaša bakrene posude orijentalnog tipa. 

Jajastog oblika, bardak Šeho na ramenu ima kratak nosač, blago savijen. Iznad usana je mala kupola s okruglim otvorom sa strane. Na ramenu je iscrtano šest uporednih linija, a ispod njih trouglovi.

Vrsta materijala i tehnike:

Vrsta predmeta:

Dostupnost 
Bardak Šeho se čuva u depou Odjeljenja za etnologiju, gdje je dostupan uz konsultacije s administracijom Zemaljskog muzeja BiH.
  • Etnologija, materijalna kultura, bardak, Višnjica, glina, keramika, višnjička keramika