You are here

Izrada modela sisara (vuk i srna)

Odsjek:

Izrada modela sisara (vuk i srna), fotografije ilustruju anatomsku obradu prije završnog postavljanja životinjske kože.  Model se radi od poliuretana, nakon završetka izrade preparata, radi se na izradi ambijenta i postavljanju eksponata u dioramu. 

Predmeti na ovom odsjeku