You are here

Senj (Hrvatska)

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, ribe, ajkula, morski pas, velika bijela psina

Velika bijela psina – Carcharodon carcharias Linnaeus

Morski psi (Selachii) su ribe koje se odlikuju hrskavičavim skeletom, škržnim otvorima u obliku proreza i trokutastim zubima koji su raspoređeni u nekoliko redova. Svrstavaju se među najstarije živuće kičmenjake, a pojavili su se prije oko 400 miliona godina.