You are here

Vranjkovci kod Vareša

Hematit

Ime hematit izvedeno je od grčke riječi haima, što znači krv, a odnosi se na crvenu boju ovog minerala. Hematit se upotrebljava kao polazni materijal za sintezu raznih ferita (koriste se kao magneti).