You are here

fragmenti plašta

Plašt

Fragmenti arheološkog tekstila pronađeni na nekropoli Kopošići kod Ilijaša, za koje se predpostavlja da su pogrebni plašt kneza Mirka Radojevića.

Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića

Ostaci pogrebnog plašta kneza Mirka Radojevića

Prema sačuvanom natpisu na jednom stećku u Kopošićima nedaleko od Ilijaša znalo se da je tu nekad bio ukopan bosanski knez Batić Mirković. Arheološkim istraživanjima provedenim na toj nekropoli 2015.