You are here

suhi preparat insekta

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, jelenak

Jelenak — Lucanus cervus (Linnaeus)

Jelenak je jedna od naših najvećih, najinteresantnijih i najpoznatijih vrsta tvrdokrilaca. Ime je dobio po krupnim izraštajima na glavi mužjaka koji podsjećaju na rogove jelena. Naseljava hrastove šume gdje se hrani sokom koji ispuštaju stabla hrasta na mjestu oštećenja.

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, kukci, leptir, Atlas

Attacus atlas (Linnaeus)

Jedan od najinteresantnijih predstavnika noćnih leptira: površinom krila je najveći leptir na svijetu, a po ljepoti u rangu sa najljepšim dnevnim leptirima. Atlasa nalazimo u jugoistočnoj Aziji, posebno Malajskom arhipelagu.