You are here

anatomska obrada

Konstrukcija i anatomska obrada ptice dodo

Ptica dodo

Konstrukcija i anatomska obrada ptice dodo za izložbu ''Svijet koji nestaje''. Radovi u toku.