You are here

registrirano jedanaest različitih oblika stiha na uzorku od 950 pjesama

etnologija duhovna kultura rukopisna zbirka

Rukopisna zbirka Smajila O. Bradarića „Narodne umotvorine (iz Dervente i okolice većinom)“

Rukopisna zbirka usmene poezije sadržava skoro hiljadu lirskih i određeni broj lirskonarativnih pjesama. Sve ih je sakupio i u pet knjiga zapisao Smajil O.