You are here

Prijavnica za klub prijatelja Zemaljskog muzeja BiH

PODACI UPLATITELJA/ICE

Sva prava i obaveze odabrane kategorije članstva u Klubu prijatelja Zemaljskog muzeja BiH se odnose na:

NAPOMENA: Plaćanje članarine moguće je izvršiti putem webshopa na ovoj stranici,lično u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo, BiH ili putem uplate na žiro račun Zemaljskog muzeja BiH:

  • Banka: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo
  • Transakcijski račun: 1610000004990079
  • IBAN code: BA391610000004990079;
  • SWIFT code: RZBABA2S
  • ID: 4200395820005 

Potvrdu uplate potrebno je dostaviti na protokol Zemaljskog muzeja BiH, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo ili putem e-maila na sekretar@zemaljskimuzej.ba

Klikom na "Pošalji" potvrđujem da sam saglasan/na sa pravima i obavezama članstva u Klubu prijatelja Zemaljskog muzeja BiH.