You are here

Europe and Asia

Odjeljenje za prirodne nauke, zoologija, insekti, jelenak

Jelenak — Lucanus cervus (Linnaeus)

Jelenak je jedna od naših najvećih, najinteresantnijih i najpoznatijih vrsta tvrdokrilaca. Ime je dobio po krupnim izraštajima na glavi mužjaka koji podsjećaju na rogove jelena. Naseljava hrastove šume gdje se hrani sokom koji ispuštaju stabla hrasta na mjestu oštećenja.