You are here

130 godina Zemaljskog muzeja BiH na Odjeljenju za arheologiju

Odjeljenje za arheologiju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u protekloj je sedmici organiziralo dva gostujuća predavanja, Posljednji ledenodobni lovci-ribari-skupljači na istočnom Jadranu i u njegovom zaleđu, dr. Nikole Vukosavljevića sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Željezno doba Novog mesta, Boruta Križa, iz Dolenjskog muzeja, Novo mesto, Slovenija.

Predavanja, kao i saradnja sa institucijama iz regije, samo su dio aktivnosti koje Odjeljenje za arheologiju ZMBiH poduzima u okviru obilježavanja 130. godišnjice postojanja i rada Zemaljskog muzeja BiH. 

Pored neprestanog rada na obnovi najveće izložbe Zemaljskog muzeja BiH, Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba, na Arheološkom odjeljenju u pripremi je i novi broj Glasnika ZMBiH, sveska arheologije, gostujuća izložba Muzeja grada Skoplja, Antički teatar Skupi postavljena je do 12. maja 2018. godine u Muzeju, a saradnja sa Tolminskim muzejom na izložbi Topot keltskih konja se nastavlja gostovanjem izložbe u bosanskohercegovačkim muzejima – izložba je trenutno postavljena u Zavičajnom muzeju Goražde, a sljedeća destinacija za Kelte je Muzej Doboj.

Pratite vijesti iz Muzeja jer nas ove jubilarne 2018. godine očekuje još mnoštvo zanimljivih predavanja, izložbi i drugih ativnosti sa Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH!