You are here

Bojanke Zemaljskog muzeja BiH nagrađene Šestoaprilskom nagradom Collegium artisticum 2017

Ovogodišnja Šestoaprilaska nagrada "Collegium artisticum", u segmentu ilustracija, pripala je Zemaljskom muzeju BiH i Aleksandri Nini Knežević koja je zaslužna za vizualno rješenje i ilustracije bojanki Stećci, Ćilimi i Insekti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Godišnja šestoaprilska izložba "Collegium artisticum“ održava se od 1975. godine i svojom selektivnošću promovira kvalitet i u znatnoj mjeri trasira kriterije kreativnog angažmana bosanskohercegovačkih umjetnika. Izložba je desetljećima najrespektabilniji prikaz likovnog života u Bosni i Hercegovini.