You are here

Dodijeljene zahvalnice Zemaljskog muzeja BiH

Danas su u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine dodijeljene zahvalnice za doprinos i očuvanje Zemaljskog muzeja BiH.

Zahvalnice su dodijeljene organizacijama, institucijama i pojedincima koji su na različite načine podržavali rad i djelovanje najveće i najvažnije naučne institucije u našoj zemlji.

Dodjela zahvalnica je održana u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH, a prisutnima se obratio dr. Mirsad Sijarić, direktor Muzeja i gospođa Marica Filipović, zamjenica direktora ZMBiH.