You are here

DOVRŠETAK PROJEKTA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BiH

Dana 11. 04. 2023. godine službeno je završen projekt  “Revitalizacija Botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH – faza II (centralni dio)”, finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Projektne aktivnosti su se odvijale u dva osnovna smjera:

Izrada projektne dokumentacije, idejni i glavni projekat, revizija projektne dokumentacije i izvođenje dijela radova u okviru kojeg je napravljena kompletna projektna dokumentacija, te su započeti radovi na popločavanju dijela obodne staze, što će omogućiti sigurniju i ugodniju posjetu Zemaljskom muzeju BiH.

Razvoj baze podataka i digitalizacija zbirki (nabavka opreme, rad na bazi i digitalizacija zbirki), što je podrazumijevalo izradu baze podataka i grafičkog prikaza vrta, koja će biti dostupna online po svom završetku, a što će svakako uticati na vidljivost Muzeja generalno.

Radovi na obnovi Botaničkog vrta nastavljaju se i dalje, a mi se zahvaljujemo Fondu za zaštitu okoliša na njihovom učešću i dosadašnjoj suradnji.