You are here

EXPO 2020 "Iz naše tradicije"

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine izložbom Odjeljenja za etnologiju  Iz naše tradicije  predstavio se na svjetskoj izložbi EXPO 2020. Izloženi su predmeti koji su se u prošlosti upotrebljavali u svakodnevnom životu kao i oni predmeti koji su bili korišteni samo u svečanim prilikama a izrađivani su u zanatskim radionicama širom Bosne i Hercegovine. Prilikom njihove izrade majstori su pokazivali veliku vještinu i znanje. Predmete od metala koji su predstavljeni na ovoj izložbi izrađivali su majstori kazandžije i kujundžije a predmete od tekstila majstori terzije i kazazi. Dio  predmeta kao što su košulje, čevrma i peškir su kućne izrade a vezle su ih i tkale žene.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je na izložbi Iz naše tradicije predstavio pojedinačne predmete iz svojih bogatih kolkecija a predmeti pripadaju  tradicionalnoj kuturi svih naroda u Bosni i Hercegovini. Većina izloženih predmeta izrađena je i korištena u XIX stoljeću i oni u izvjesnoj mjeri osvjetljevaju način odjevanja (anterija, čevken, ječerma, libada, kapa i dr.),   način stanovanja tj. pokućstvo( peškir, sahan, kutija za nakit, ibrik, ogledalo i dr.)  i neke od običaja (čevrma i kandilo).   Ove predmete je koristilo bogato gradsko stanovništvo a već početkom XX stoljeća u potpumosti su se prestali upotrebljavati.

Pored izložbe, publikacije u izdavaštvu Zemaljskog muzeja BiH nalaze se kao dio ponude suvenirnice i to : "Između dvije imperije" i "Sarajevska hagada- historija i umjetnost"