You are here

"Hagada, bliža vama" - otvorenje obnovljenog prostora 22. februara 2018. godine

Francuska ambasada u BiH, u saradnji sa UNESCO-m, finansira obnovu i bolje obezbjeđenje prostorije Zemaljskog muzeja BiH u kojoj je pohranjena Hagada, kao i njenu bolju prezentaciju publici. 

Radovi su trajali nekoliko mjeseci, a inauguracija obnovljenog prostora održat će se u četvrtak 22. februara. 

Realizacija projekta  "Hagada, bliža vama" omogućit će Zemaljskom muzeju BiH čuvanje Hagade u boljim uslovima i prezentaciju prilagođenu publici. Nivo zaštite Sarajevske hagade od svjetlosti, promjena temperature i vlažnosti, ali i od požara ili krađe, značajno je podignut. Novi način prezentacije rukopisa uveliko smanjuje potrebu za rukovanjem originalom, što će doprinijeti njegovoj boljoj zaštiti.

Zahvaljujući ovim poboljšanjima, publika će moći vidjeti Hagadu dva puta sedmično, i to u periodima koji će uskoro biti objavljeni. Na ovaj način, Bosanci i Hercegovci  ponovno će uživati u blagodetima ovoga vrijednog srednjovjekovnog jevrejskog rukopisa, a Zemaljski muzej BiH moći će privući više posjetilaca iz cijelog svijeta. 

Francuska, UNESCO i Zemaljski muzej BiH također su poboljšali prezentaciju sadržaja Hagade. Postavka velikih ekrana omogućuje da se stranice Hagade virtualno pregledaju, a zahvaljujući sredstvima UNESCO-a, faksimil Hagade, u izdanju Zemaljskog muzeja BiH i uz novu studiju koja će nam otkriti nove do sada nepoznate podatke, bit će dostupan javnosti u narednih nekoliko mjeseci.

Francuski ambasador u Bosni i Hercegovini je izjavio : " Projekat >Hagada bliža vama< izražava nastojanje Francuske da podrži budućnost Zemaljskog muzeja BiH. Nadamo se da će ova obnova pomoći Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine da u boljim uslovima krene u budućnost i da će podstaći i druge donatore da podrže valorizaciju njene neprocjenjive zbirke."

UNESCO je izuzetno ponosan na učešću u projektu, koji finasira Vlada Republike Francuske, jer na ovaj način pomaže u zaštiti vrijednog rukopisa, svjedoka viševjekovnog suživota na ovim prostorima, koji je od novembra 2017. godine uvršten u Registar Pamćenje svijeta.