You are here

Iluminacija sjeverne fasade ZMBiH i unutrašnjeg prostora botaničkog vrta

U sklopu napora da se osiguraju adekvatni uslovi za rad i modernizaciju Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u proteklim godinama pristupilo se izradi projektne dokumentacije za obnovu i zamjenu infrastrukture objekata Muzeja. Kao jedan od najvažnijih segmenata tog posla izdvaja se izrada projektne dokumentacije za obnovu elektroinstalacija u svim paviljonima ZMBiH, te izradi koncepta iluminacije vanjskih i unutrašnjih prostora i objekata Muzeja.

U proteklom periodu (2016. - 2018.), izvršena je parcijalna obnova i izmjena elektroinstalacija u istočnom krilu paviljona zgrade arheologije za šta su sredstva osigurana od strane Ambasade SAD-a u Sarajevu i Zemaljskog muzeja BiH.

U nastavku radova na obnovi elektroinstalacija pristupit će se iluminaciji sjeverne fasade ZMBiH, te unutrašnjeg prostora botaničkog vrta, što bi poslužilo kao ogledni primjer za konačno rješenje moderniziranja unutrašnje i vanjske rasvjete Muzeja kao cjeline.

Zahvaljujući sredstvima Turističke zajednice Kantona Sarajevo dodijeljenih za projekat „Izrada prijedloga – koncepta iluminacije sjeverne fasade i botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH“ ovaj projekat se bliži realizaciji.

Konačnom izvedbom ovog projekta otvorit će se mogućnost  korištenja botaničke bašte  u noćnim satima, što do sada nije bio slučaj. Iluminacijom sjeverne zgrade Muzeja omogućit će se  bezbjednije korištenje navedenog objekta, osigurat će se bolji uslovi za rad i isticanje samog Muzeja koji ujedno predstavlja i nacionalni spomenik BiH.  Projekat iluminacije prostora ZMBiH imat će izuzetno povoljan uticaj na opšte poslovanje Institucije, čime će se značajno unaprijediti i generalna turistička ponuda grada Sarajeva, kao i cijele Bosne i Hercegovine.