You are here

Istraživanja biodiverziteta na teritoriji FBiH

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH za potrebe inventarizacije biodiverziteta u Federaciji BiH“, kojeg finansira Fond za okoliš Federacije BiH, stručnjaci ZMBiH provode istraživanja biodiverziteta na teritoriji FBiH sa posebnim fokusom na rijetke, ugrožene i zaštićene vrste i njihova staništa. 

Glavni cilj terenskih istraživanja je prikupljanje podataka o distribuciji ugroženih i zaštićenih vrsta u FBiH, kao i distribuciji vrsta od međunarodnog konzervacijskog značaja, posebno vrsta navedenih u Direktivi o staništima Evropske Unije koje su zastupljene na teritoriji Federacije BiH. 

Dosadašnja terenska istraživanja uključila su veliki broj lokaliteta u svim dijelovima FBiH, planine Bjelašnicu, Visočicu, Konjuh, Čvrsnicu, Vran i Šator, kao i područja Orašja, Glamočkog i Livanjskog polja, Hutovog blata itd.

Materijal prikupljen tokom ovih istraživanja će biti pohranjen u zbrikama Zemaljskog muzeja BiH gdje će biti dostupan i drugim istraživačima. U okviru ovog projekta provodi se i unapređenje muzejskih baza podataka koje će omogućiti bolju dostupnost i lakše prikupljanje podataka sa ciljem kvalitetnijeg planiranja i provođenja aktivnosti iz oblasti zaštite prirode na teritoriji FBiH i BiH. Ove baze podataka značajne su i za uspješnije provođenje projekta uspostave mreže Natura 2000 te naročito za izradu Crvenih knjiga FBiH.
 

  • Veliki poočar, Cordulegaster Heros