You are here

IZLOŽBA "PRIRODA NA DODIR" U ZEMALJSKOM MUZEJU BOSNE I HERCEGOVINE

Dragi posjetioci,

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na otvorenje izložbe modela živog svijeta pod naslovom „PRIRODA NA DODIR“ u petak, 10. maja 2024. godine u 14.00 sati (Odjeljenje za prirodne nauke ZMBiH).

Dodir i zvuk su dva čula koja mogu da dočaraju mnogo više od pogleda. Prenijeti informaciju na osnovu dodira, a uz pomoć zvuka je posebna vještina. Zato smo se i dugo pripremali za ovakvu izložbu kako bi našli najbolji način da naročito osobama sa posebnim potrebama opišemo kako izgleda priroda i živa bića u njoj. Ne samo da ih opišemo riječima, već i da dožive oblik i teksturu kroz dodir.

Većina predstavnika živog svijeta na izložbi su uvećani u odnosu na prirodnu veličinu. Škorpija, bogomoljka su kod nas 50 cm dugački, a mrmoljci i više. Na sporama mahovina, koje se u prirodi ne vide golim okom, uočićete pravilne površinske strukture. Tu je i jedan predstavnik ribljeg svijeta, tri predstavnika gmizavaca, a pelikan i kobac su ptičiji reprezenti. Najmnogobrojnije su gljive, kod kojih smo, kroz više vjernih kopija, prikazali svu raznolikost oblika ovih organizama koji nisu ni biljke ni životinje.

Sa velikom odgovornošću, ali i zadovoljstvom smo pripremili ovu izložbu kako bismo, prvenstveno ranjivim kategorijama našeg društva, omogućili novi jedinstveni doživljaj. Zato se nadamo da će osobe sa posebnim potrebama izaći sa naše izložbe sa novim saznanjima i podsticajnim iskustvima.

Radujemo se Vašem dolasku!