You are here

Izložba "Svijet koji nestaje" je odabir muzejske publike

Između dvije predložene izložbe odabrali ste "Svijet koji nestaje"!

Sa 373 glasa ova izložba je pobijedila u glasanju i ove godine ćete imati priliku vidjeti je u Zemaljskom muzeju BiH.

Izložba "Strah od životinja" dobila je 277 glasova.

Zanimljivo je da su u Muzeju, gdje su glasali naši najmlađi posjetioci, obje izložbe dobile jadnak broj glasova - 103!

Hvala svima koji su glasali i pomogli nam odabrati novu izložbu Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH.

Izložba govori o problemu izumiranja živog svijeta u prirodi, kako na globalnom tako i na lokalnom nivou. U izložbi će biti prikazano bogatstvo i raznovrsnost živog svijeta BiH, ugroženost i značaj zaštite naše sredine.