You are here

Koncert i promocija izdanja Muzičke akademije UNSA

U četvrtak, 27. 2. 2020, održat će se koncert Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu (MAUNSA), kojeg će izvesti ansambl Etnoakademik u Zemaljskom muzeju BiH. Tom prigodom bit će predstavljena izdanja Muzičke akademije, nastala u protekle dvije godine (2018-2020) i to:

studija: Bosanci u Švedskoj – muzika i identitet. Jasmina Talam. REPORTS FROM THE CENTRE FOR RESEARCH SWEDISH FOLK MUSIC AND JAZZ RESEARCH 52. Svenskt visarkiv / Musikverket. Stockholm and Uppsala 2019. pp. 172., potom udžbenik pod naslovom Uvod u etnomuzikologiju. Etnomuzikološka čitanka Bosne i Hercegovine za studente muzičke teorije. Tamara Karača Beljak. Institut za muzikologiju  i MAUNSA 2019, Kao i Vodič kroz tradicionalnu narodnu muziku Bosne i Hercegovine. Tamara Karača Beljak, Jasmina Talam, Dragica Panić i Milorad Kenjalović. Sarajevo: Internacionalno vijeće za tradicionalnu muziku. Nacionalni komitet u BiH, MAUNSA 2019.

 

Koncert i promocije će biti održani 27.02.2020. u 19h u Zemaljskom muzeju BiH.

 

Dobro nam došli