You are here

KONKURS za izbor U NAUČNOISTRAŽIVAČKA ZVANJA

Na osnovu člana 29. stav. 2. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 26/16), na prijedlog Vijeća Zemaljskog muzeja BiH broj: 140 – 839-2/22, od 26.10.2022,  i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-35/23 od 25. 1 . 09. 2023. godine, direktor Zemaljskog muzeja BiH objavljuje: KONKURS za izbor U NAUČNOISTRAŽIVAČKA ZVANJA.

U prilogu tekst Konkursa!