You are here

Konzervacija predmeta od drveta iz arheoloških i etnoloških zbirki Zemaljskog muzeja BiH

U okviru uspostavljanja laboratorija za arheološko i etnološko drvo, te edukacije iz oblasti konzervacije i restauracije, ove sedmice u Zemaljskom muzeju BiH konzervatori Muzeja rade na predmetima od drveta iz prahistorijske i etnološke zbirke. 

U saradnji sa stručnjacima Visokog instituta za konzervaciju i restauraciju iz Rima, Monicom Sabatini, Robertom Saccumanom i Irene Cristofari trenutno se radi na skidanju starog laka i nečistoća, te konsolidaciji i retuširanju oštećenih dijelova ortaluka, dijela stropa kuće, iz etnološke Zbirke gradskog pokućstva Zemaljskog muzeja BiH. Također se radi i na čišćenju, konsolidaciji i ponovnom sastavljanju kace iz etnološke Zbirke seoskog pokućstva.

Ove i naredne sedmice u fokusu su edukacija i konzervacija etnoloških predmeta od drveta, dok se rad na predmetima iz zbirke Odsjeka za prahistoriju nastavlja prema programu započetom prošle sedmice. Čamac iz Donje Doline jedan je od najznačajnijih predmeta iz ove zbirke i konzervatori Muzeja sa kolegama iz ISCR-a traže najsigurniji način za uklanjanje straog premaza prije konzerviranja prahistorijskog hrastovog čamca. Istovremeno se radi i na nekoliko drvenih prahistorijskih predmeta poput lopate nađene u Ripču kod Bihaća te nekolicine ostataka drvenih nalaza.

Većina predmeta na kojima se rade konzervatorsko-restauratorski zahvati bit će ponovo izloženi u stalnim muzejskim postavkama.