You are here

Nastavak suradnje sa UCLouvain - Université catholique de Louvain

U saradnji sa Université catholique de Louvain (Belgija) kustosi Odjeljenja za etnologiju dr.sc. Nirha Efendić i mr.sc. Lebiba Džeko i Odjeljenja za arheologiju MA Adisa Lepić prisustovali su seminaru na Odsjeku za antrologiju, pomenutog univerziteta. Tokom seminara  predstavljen je historijski put i razvoj gradske ljubavne pjesme sevdalinke i neki od najstarijih snimaka i izvodjača iste. Nastanak i razvoj sevdalinke isključivo na području bosanskohercegovačkih gradova prethodili razni kulturno-historijski elementi i događaji s kraja srednjeg vijeka i ranoosmanskog razdoblja u BIH. Tako je dio materijalne baštine, vjerovanja i običaja ovog područja prezentovan tokom seminara.

Ovom prilikom kustosice Zemaljskog muzeja BiH su imale mogućnost da razgovarati o novim idejama, izložbama i zajedničkim projektima.

Također nam je izuzetno važno da je Zemaljski muzej BIH nastavio saradnju sa UCLouvain - Université catholique de Louvain uprkos mnogim poteškoćama izazvanim pandemijom virusa COVID 19.