You are here

Nove aktivnosti na ponovnom postavljanju izložbe "Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba"

U iščekivanju ponovnog postavljanja prethistorijske izložbe Zemaljskog muzeja BiH donosimo pogled na aktivnosti Odjeljenja za arheologiju, gdje naše kustosice, dr. sc. Andrijana Pravidur, načelnica Odjeljenja i dr. sc. Ana Marić, sa suradnicima naporno rade na tome da najveća arheološka izložba Zemaljskog muzeja BiH ponovo bude dostupna posjetiteljima.

U ovoj fazi priprema, s dr. sc. Nikolom Vukosavljevićem, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, radi se na pregledanju materijala sa različitih paleolitičkih lokaliteta, te odabiru i izdvajanju predmeta iz kamenog doba koji će se naći u stalnom izložbenom postavu. 

Dr. Vukosavljević je, pored angažmana na izložbi, nedavno u Muzeju održao predavanje Posljednji ledenodobni lovci-ribari-skupljači na istočnom Jadranu i u njegovom zaleđu u povodu cjelogodišnjeg obilježavanja 130. obljetnice postojanja i rada Zemaljskog muzeja BiH.

Pored paleolitičkih materijala, s dr. sc. Hrvojem Potrebicom i uz konsultacije s kolegama iz Slovenije, Borutom Križom i Petrom Stipančić iz Dolenjskog muzeja, radi se na definiranju materijala iz željeznog doba, pregledanju i izdvajanju predmeta za izložbeni postav.

Borut Križ iz Dolenjskog muzeja također je u Muzeju održao predavanje povodom 130. godišnjice Zemaljskog muzeja BiH, Željezno doba Novog mesta.

Pored ovih aktivnosti, redovno se radi i na sakupljanju prijedloga te osmišljavanju idejnog rješenja izložbene postavke Bosna i Hercegovina u prethistorijsko doba.

Suradnja s kolegama iz Hrvatske i Slovenije podržana je od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske te zajdničkog projekta Burial Customs of the Early Iron Age in Southern Pannonia - Crossroads of Identity na čijem čelu stoji dr. sc. Hrvoje Potrebica.

Pratite nas i ostanite u toku s aktivnostima Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH i radovima na ponovnom postavljanju izložbe.
 

  • dr. sc. Nikola Vukosavljević, Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Petra Stipančić i Borut Križ, dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenija
  • Petra Stipančić i Borut Križ, Dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenija
  • Petra Stipančić i Borut Križ, Dolenjski muzej, Novo mesto, Slovenija