You are here

Obavijest za javnost

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine smatra obaveznim obavijestiti sve pravne subjekte, javne institucije i javnost uopšte da je kao vlasnik i u skladu s tim nosilac autorskih prava nad nakitom i kovanicama koje su eksponati Zemaljskog muzeja BiH, dana 01.04.2009. g. sa Zanatsko zlatarskom radnjom „Sofić“ iz Sarajeva potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji, u cilju realizacije zajedničkog Projekta izrade suvenira – replika koje predstavljaju kulturno nasljeđe BiH.

Navedenim Ugovorom Zemaljski muzej BiH je, kao nosilac autorskih prava nad eksponatima (u prvom navratu njih 13, da bi se naknadno dodavao i drugi materijal do ukupno 50 različitih predmeta), ista ustupio ZZR Sofić u cilju izrade replika i stavljanja istih u promet radi ostvarivanja novčane dobiti i promocije pokretnog kulturnog naslijeđa koje se čuva u Zemaljskom muzeju BiH.

U skladu s navedenim Ugovorom svaki eksponat-replika morao je nositi oznaku autentičnosti: „Autentičnost potvrđuje Zemaljski muzej BiH“.

Navedeni Ugovor je istekao 02.04.2016 godine i rukovodstvo Zemaljskog muzeja BiH je odlučilo da isti ne produži, o čemu je ZZR Sofić obaviještena. Na taj korak Zemaljski muzej BiH se odlučio zbog cijelog niza razloga među kojima se izdvajaju brojne pritužbe naših posjetilaca, suradnika i partnera a koje su se odnosile na nepostojanost i loš kvalitet izrade replika, različite i proizvoljno određivane cijene, česte slučajeve neizdavanja računa i sl. S obzirom da su se spomenute replike prodavale pod parolom „pomoći Zemaljskom muzeju BiH“ za mnoge građane BiH, kao i za novo rukovodstvo ZMBiH, je posebno problematična bila činjenica da je 75 % cijene nakita zadržavala ZZR Sofić, dok je ostatak trebao biti uplaćivan ZMBiH.

Zbog svega navedenog ZMBiH nije produžio stari, po ZMBiH smatramo, nepovoljan Ugovor te je predstavnicima ZZR Sofić ponuđen novi ugovor koji je uključivao mehanizme kontrole broja izrađenih i prodatih replika, što navedeni nisu pristali potpisati.

Prema informacijama kojima raspolaže Zemaljski muzej BiH ZZR Sofić je i pored nepostojanja važećeg ugovora nastavila prodavati, a pretpostavljamo i izrađivati replike od čije prodaje Zemaljskom muzeju BiH nisu uplaćivana nikakva sredstva.

S obzirom da se prodaja navedenih replika i dalje obavlja pod parolom „pomoći Zemaljskom muzeju BiH“ te s obzirom da nad njom ZMBiH nema nikakvu kontrolu, niti od nje ostvaruje bilo kakvu korist, dužnost nam je upozoriti javnost na ovaj problem i nekorektnost.

Mišljenja smo da ZZR Sofić na ovaj način ostvaruje nezakonitu dobit bez bilo kakvih finansijskih obaveza prema vlasniku eksponata Zemaljskom muzeju BiH, te smo o gorenavedenom obavijestili nadležne državne organe u cilju poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti.

Izuzetno nam je žao što je potpisivanjem navedenog Ugovora iz 2009. godine Zemaljski muzej BiH sklopio tako nepovoljan poslovni aranžman, ali nam je posebno žao što su svi oni koji su u protekle gotovo dvije godine kupovinom replika nakita iz Zemaljskog muzeja BiH iskazivali svoju podršku ovoj „zaboravljenoj“ instituciji dovedeni u zabludu, jer svojim novcem nisu pomagali Zemaljski muzej BiH već privatna lica kojim je „pomoć Zemaljskom muzeju BiH“ i „promocija kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine“ krinka za lično bogaćenje.

U međuvremenu, dok nadležne institucije ne obave radnje iz svoje nadležnosti, pozivamo vas da se suzdržite od kupovina replika nakita i kovanica Zemaljskog muzeja BiH u ZZR Sofić jer autentičnost istih ne potvrđuje Zemaljski muzej BiH.

Dr. Mirsad Sijarić

v.d. direktora Zemaljskog muzeja BiH