You are here

Obnova herpetološke zbirke Zemaljskog muzeja BiH

Na Odjeljenju za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH započete su aktivnosti na revitalizaciji herpetološke zbirke koje se provode u saradnji sa Evropskim herpetološkim udruženjem (Societa Herpetologica Europea) i Hrvatskim institutom za biološku raznolikost.

Herpetološka zbirka Zemaljskog muzeja BiH predstavlja najznačajniju zbirku vodozemaca i gmizavaca sa područja Bosne i Hercegovine i ima veliku naučnu i istorijsku vrijednost. U ovoj zbirci se čuva veliki broj jedinstvenih primjeraka herpetofaune naše zemlje. 

Projekat revitalizacije zbirke vodi stručni tim pod vodstvom dr. sc. Dušana Jelića iz Hrvatskog instituta za biološku raznolikost, uz učešće članova i volontera Bosansko-Hercegovačkog herpetološkog udruženja ATRA.

U prvoj fazi koja je provedena tokom aprila revidirano je stanje oko 90 % primjeraka u herpetološkoj zbirci, te katalogizirano oko 40 % primjeraka.