You are here

Održana konferencija za medije povodom završetka ciklusa predavanja i opremanja laboratorija za konzervaciju drveta u Zemaljskom muzeju BiH

U Zemaljskom muzeju BiH danas je održana konferencija za medije povodom završetka drugog ciklusa predavanja te opremanja laboratorije za konzervaciju i restauraciju arheološkog i etnološkog drveta iz zbirki Zemaljskog muzeja BiH.

Donatella Cavezzali, direktorica Visoke škole za restauraciju u Rimu, je u obraćanju prisutnim predstavnicima medija kazala kako je izuzetno zadovoljna rezultatima višesedmičnog rada na konzervaciji i restauraciji drveta iz zbirki Muzeja. Naglasila je značaj podrške Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije koje je finansijski podržalo ovaj projekat, omogućivši opremanje laboratorija za konzervaciju najsavremenijom opremom i materijalima.

Za razliku od prošle godine, kada su predavanja bila fokusirana na predmete od metala i kojima su prisustvovali i studenti konzervacije i restauracije, ove godine obuka je bila organizovana samo za uposlenike Zemaljskog muzeja BiH i odnosila se na organski materijal, odnosno drvo.

Cavezzali je istakla kako su profesori i predavači Visoke škole za restauraciju u Rimu nadgledali praktičnu upotrebu znanja koja su konzervatori stekli na predavanjima, te kako je postignut cilj da se konzervatori, koji već imaju veliko iskustvo u radu s ovim materijalom, upoznaju sa novim, savremenim materijalima i tehnikama zaštite arheološke i etnološke građe od drveta.

Konferenciji za medije prisustvovao je i predstavnik ambasade Republike Italije, Alberto Comito, koji je kazao kako osnova za dugoročnu saradnju i partnerstvo između Bosne i Hercegovine i Republike Italije počiva na ugovoru o saradnji u oblasti kulture između ove dvije zemlje, potpisanom 2015. godine te da se ova saradnja između Zemaljskog muzeja BiH i Visoke škole za restauraciju u Rimu uklapa u širi kontekst približavanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. 

U sklopu te saradnje, a uz pomoć sredstava Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, 60 studenata iz BiH se obučavalo na Visokoj školi za restauraciju u Rimu, a planirano je da italijansko Ministarstvo u 3 godine, koliko traje projekat, investira oko 200 000 eura za potrebe opremanja laboratorija i stipendiranje studenata konzervacije i restauracije.

Iz Zemaljskog muzeja BiH, prisutnim medijima obratio se načelnik Odjeljenja za konzervaciju Zemaljskog muzeja BiH, Esad Vesković koji je rekao da su kolege iz italijanskog instituta uspjeli u kratkom vremenu da prenesu nova saznanja iz oblasti konzervacije i restauracije, kao i upotrebu savremenih materijala, kvalitetnijih i manje štetnih, kako za predmete, tako i za konzervatore koji rade na njima.

Vesković je istakao da je u proteklim sedmicama najveći fokus stavljen na prahistorijski čamac iz Donje Doline koji, za potrebe ponovnog postavljanja stalne izložbe Zemaljskog muzeja BiH, „Bosna i Hercegovina u prahistorijsko doba“ treba da bude izmješten iz prostora u kojem se do sada nalazio. Čamac koji je posljednji put konzerviran prije više od stotinu godina, materijalima koji su tada bili dostupni, prije postavljanja u izložbu treba očistiti, restaurirati i konzervirati savremenim tehnikama i sredstvima da bi ostao sačuvan i bio prezentiran u što boljem stanju.

Po završetku konferencije za medije, konzervatorima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine uručeni su certifikati Vrhovnog instituta za konzervaciju i restauraciju iz Rima, kojim se potvrđuju uspješno okončane aktivnosti na konzervaciji i restauraciji predmeta od drveta iz arheološke i etnološke zbirke Zemaljskog muzeja BiH.