You are here

Otvorena izložba "Tragom novca"

U petak, 11. augusta 2017. godine, u Zemaljskom muzeju BiH otvorena je izložba „Tragom novca“, upriličena povodom obilježavanja 20. godišnjice Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Izložba autorice Ane Marić daje jedinstveni prikaz cirkulacije različitog novca na teritoriju naše zemlje, čime se otkrivaju trgovinski odnosi ovog dijela Evrope od vremena starih Grka do danas.

U izložbi možete vidjeti dio bogate numizmatičke zbirke Zemaljskog muzeja BiH, kao i savremeni novac koji je za potrebe izložbe Muzeju ustupila Centralna banka BiH.

Najstariji nalazi novca na tlu BiH su grčki, oni su iz matičnog područja stizali na prostor današnje Bosne i Hercegovine preko trgovačkih emporija Salone i Narone, dok su južni krajevi zemlje gravitirali prema istočnoj obali Jadrana, gdje su u 4. stoljeću pr. n. e. osnovane prve grčke kolonije. Na tom su se području već u 5. stoljeću pr. n. e. javili prvi grčko-ilirski novci, tj. novci koje su kovale lokalne zajednice, ali pod grčkim utjecajem. Na tlu BiH bili su zastupljeni i rimski novci, koji su otkrivani kao pojedinačni nalazi ili u ostavama.

Cirkulacija novca jača u razdoblju srednjeg vijeka, kada su najzastupljeniji novci bosanskih vladara te susjednih zemalja. Činjenica da su bosanski vladari kovali svoj novac ukazuje na samostalnost i moć srednjovjekovne bosanske države, dok nalazi novaca susjednih zemalja ukazuju na dobre trgovačke odnose s njima.

Padom Bobovca 1463. godine formalno prestaje postojati srednjovjekovna bosanska država, a započinje nova era – era Osmanskog Carstva, koja donosi i svoje novce.

Naposlijetku, u izložbi je prikazan i papirnati novac 20. stoljeća – BiH se nalazila u sastavu nekoliko država, od kojih su sve izdavale papirnate novce.  Na pojedinim primjercima tih novaca često su korišteni motivi iz Bosne i Hercegovine poput Starog mosta u Mostaru i stećeka sa teritorija BiH.

Izložba će biti otvorena do 22. septembra 2017. godine.