You are here

Početak partnerstva Muzeja Louvre i Zemaljskog muzeja BiH

Na inicijativu Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini, Muzej Louvre je 24. aprila 2017. odlučio započeti saradnju sa Zemaljskim muzejom BiH. Uz podršku Ambasade i UNESCO-a, tri stručnjaka iz Louvrea borave u Sarajevu od 28. do 30. juna kako bi odredili zajedničke projekte koji mogu biti realizirani. 

Louvre će pružiti svoju ekspertizu na polju upravljanja inventarom i depoom, i pomoći Zemaljskom muzeju BiH u osiguranju više sredstava za rad. 

Novi francuski ambasador u BiH, Guillaume Rousson, i Zemaljski muzej BiH organizovat će konferenciju za štampu u vezi sa službenim početkom partnerstva između Muzeja Louvre i Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. 

Konferencija za štampu održat će se u petak 30. juna u 10:45 sati u Zemaljskom muzeju BiH.

Francuska ambasada je, pored ove značajne saradnje,  angažovana i na projektu podrške Zemaljskom muzeju  Bosne i Hercegovine - "Hagada, bliža vama". Projekat "Hagada, bliža vama" podrazumijeva obnovu sobe u kojoj se čuva Sarajevska hagada, obnovu sigurnosnih sistema kao i novi način prezentacije koji će svim posjetiocima omogućiti bliži i intimniji pristup ovom vrijednom rukopisu.