You are here

Početak radova na rekonstrukciji elektroinstalacija u galerijskim salama Odsjeka za prahistoriju

U prostorijama Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 2. jula 2018. godine počeli su radovi na rekonstrukciji elektroinstalacija u galerijskim salama na Odjeljenju za arheologiju, Odsjek za prahistoriju. Pomenuti radovi su dio projekta „Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajeva“ koji je finansijski podržan od strane Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog naslijeđa pri Ambasadi SAD-a u BiH a implementira ga Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH .

Ova faza projekta podrazumjeva rekonstrukciju elektroinstalacija – mijenjanje dotrajale mreže kablova i pripadajućih elemenata. Nove elektroinstalacije su neophodne za nastavak radova na otvorenju nove stalne postavke „Bosna i Hercegovina u prahistoriji“. Projektni tim Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika i predstavnici Zemaljskog muzeja BiH su 28.06.2018.godine održali sastanak sa izvođačima radova kao i firmom koja vrši nadzor te je odlučeno da se krene u implementaciju projekta od 2.jula 2018.

Nastavak projekta „Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajeva“ podrazumjeva restauraciju stropnog i zidnog slikarstva u galerijama Odjeljenja za arheologiju, Odsjek za prahistoriju ZMBiH.