You are here

Podrška Nacionalnom muzeju u Rio de Janeiru

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine izražava svoju solidarnost i suosjećajnost kolegama Nacionalnog muzeja u Rio de Janeiru  povodom katastrofalnog požara.

U nedjelju uvečer veliki požar zahvatio je 200 godina star Nacionalni muzej u Rio de Janeiru, jedan od najstarijih u Brazilu. Od 1818. godine u ovom muzeju čuvane su kolekcije grčko-rimskih artefakta, paleontološka kolekcija u kojoj se nalazi i kostur dinosaurusa pronađen u regiji Minas Gerais, egipatska mumija Sha-Amun-In-Su iz 750 g.p.n.e. kao i najstariji ljudski fosil pronađen u Brazilu. Muzej ukupno posjeduje više od 20 miliona vrijednih predmeta. Rizikujući  vlastiti život, uposleni su uspjeli spasiti fosilne ostatke oko 40.000 prahistorijskih mekušaca. Također su izgubljeni audio-snimci indigenih, danas izumrlih jezika. Pretpostavlja se da su biblioteka, herbarijum te biološki odjel sa ribama i gmazovima sačuvani.

Poznato je da je Nacionalni muzej  već godinama zanemarivan od strane brazilske vlade, te da je do požara došlo zbog zastarjelih instalacija i sistema za zaštitu od požara.