You are here

Podrška Republike Italije Zemaljskom muzeju BiH nastavlja se kroz restauraciju predpovijesnih eksponata

Danas, 11. oktobra 2016. godine, završava se posjeta italijanskih eksperata Sarajevu i Zemaljskom muzeju BiH. Dvoje restauratora sa Visokog instituta za konzervaciju i restauraciju iz Rima (ISCR) i dvoje hemičara sa Univerziteta u Kalabriji, boravili su proteklu sedmicu u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine da bi pomogli uspostavu dijagnostičkog laboratorija u kojem je započeo rad na uzorkovanju predpovijesnih predmeta iz zbirke Muzeja.

Ova posjeta, organizirana na inicijativu Ambasade Republike Italije u sklopu bilateralnog Sporazuma o saradnji na polju kulture, obrazovanja i sporta, ima za cilj odrediti potrebe za konzervacijom i restauracijom mačeva, bodeža i drugih predmeta grobnih cjelina koji se čuvaju u predpovijesnoj zbirci Zemaljskog muzeja BiH. Istovremeno, ovim se nastavlja obuka osoblja Muzeja koja je počela u junu ove godine u organizaciji ISCR iz Rima, na restauraciji i konzervaciji eksponata od metala.

Ova inicijativa sastavni je dio partnerske saradnje između Zemaljskog muzeja BiH i dvije najcjenjenije institucije iz oblasti restauracije u Republici Italiji - ISCR iz Rima i “Opificio delle Pietre Dure” iz Firence. Saradnja je organizirana zahvaljujući podršci italijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne kooperacije, a rezultirala je formiranjem Odjela za konzervaciju i restauraciju Zemaljskog muzeja BiH, jedinog takvog u Bosni i Hercegovini.