You are here

Potpisan memorandum o saradnji između Zemaljskog muzeja BiH i institucija kulture i obrazovnja Republike Makedonije

Memorandum o saradnji jučer su u Skoplju potpisali Filozofski fakultet u Skoplju, Arheološki muzej Makedonije, Muzej grada Skoplja i Zemaljski muzej Bosne i  Hercegovine. 

Potpisnici memoranduma su zamjenica direktora Zemaljskog muzeja BiH, gospođa Marica Filipović, dekan Filozofskog fakulteta u Skoplju, Goran Ajdinski, direktori/ce muzeja u Skoplju Vesela Čestoeva, Mirjana Ninčovska i Tomislav Mikulčić. 

Memorandum je potpisan kako bi se omogućila efikasna i koordinirana saradnja između navedenih institucija. Saradnja je utemeljena na platformi uzajamnog razumijevanja, a obuhvata niz aktivnosti od interesa za sve potpisnike u oblastima arheologije, historije umjetnosti, naučnoistraživačkog rada, izložbenih aktivnosti, izdavaštva, nabavke publikacija, te saradnje u organizaciji teoretske i praktične nastave za studente.

Inicijatori potpisivanja ovog memoranduma su otpravnik poslova u ambasadi Republike Makedonije u BiH, Aleksandar Krstevski i Institut za istoriju umjetnosti i arheologiju Filozofskg fakulteta u Skoplju.

Potpisivanju memoranduma prisustvovala je i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Makedoniji, gospođa Lepa Babić.