You are here

Poziv za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - sveska za arheologiju

Ove godine Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine slavi 130 godina postojanja. Jubilarnu godišnjicu Muzeja želimo obilježiti i izdanjem Glasnika, sveske za Arheologiju.  Ovom prigodom  pozivamo Vas da sa svojim radovima sudjelujete u obilježavanju jubileja najstarije kulturne i znanstvene institucije u Bosni i Hercegovini.

Radove u digitalnom obliku treba poslati na e-mail adresu: kontakt@zemaljskimuzej.ba (sa naznakom za Uredništvo GZM/Arheologija), ili snimljene na CD ili DVD (uz obavezan ispis) na adresu: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH/Arheologija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

U Glasniku Zemaljskog muzeja BiH objavljuju se: 
– originalni naučni radovi, 
– pregledni radovi, 
– stručni radovi 
– prethodna saopćenja, 
– referati sa skupova. 

Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je znanstveni časopis koji donosi kulturnu, historijsku i znanstvenu problematiku s područja arheologije i srodnih humanističkih znanosti. Časopis izlazi od 1889. godine.