You are here

Poziv za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine - sveska za arheologiju

Poštovane kolegice i kolege, Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Arheologija, priprema novi broj časopisa. Ovom prilikom pozivamo sve zainteresovane da predaju svoje radove.  Prvi rok za predaju radova je 31.12.2019.godine a drugi rok 01.03.2020.godine.

Radove u digitalnom obliku treba poslati na e-mail adresu:kontakt@zemaljskimuzej.ba (sa naznakom za Uredništvo GZM/Arheologija), ili snimljene na CD ili DVD (uz obavezan ispis) na adresu: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH/Arheologija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH najstariji je naučni časopis u Bosni i Hercegovini. Prvi broj izašao je 1. januara 1889. godine, nepunu godinu nakon osnivanja Zemaljskog muzeja BiH. U početku je Glasnik  izlazio četiri puta godišnje, a prvi urednik, u periodu od 1889. do 1906. godine, bio je Kosta Herman (Hoermann).