You are here

Predstavljanje projekata "Hagada, bliža vama"

U četvrtak, 16. februara 2017. godine, u 15:30 sati u Zemaljskom muzeju BiH, na Odjeljenju za prirodne nauke bit će održana konferecija za medije u organizaciji ambasade Republike Francuske, UNESCO-a i Zemaljskog muzeja BiH.

Povod konferencije za medije je predstavljanje projekta obnove i obezbjeđenja sobe Zemaljskog muzeja BiH u kojoj se nalazi Sarajevska hagada. Projekat je finansiran od strane Republike Francuske, a za implementaciju projekta zadužen je UNESCO.

Cilj projekta pod nazivom „Hagada, bliža vama“ je poboljšati uslove čuvanja i predstavljanja jednog od najznačajnijih eksponata Zemaljskog muzeja BiH i kulturno-historijskog blaga Bosne i Hercegovine. Glavni elementi projekta bit će predstavljeni na konferenciji za medije.