You are here

Predstavljena 54. sveska za arheologiju Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine

U prostorijama Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, u srijedu, 30. 05. 2018., u 11 sati, predstavljena je 54. sveska za arheologiju Glasnika Zemaljskog muzeja BiH. Promotori Glasnika-a naglasili su da se i ovim izdanjem nastavlja tradicija izlaženja najstarijeg naučnog časopisa čiji prvi broj datira iz 1889. godine. Glavna urednica sveske za arheologiju GZM-a, dr. sci. Andrijana Pravidur, osvrnula se na ulogu koju je GZM imao u afirmaciji naučne djelatnosti Zemljskog muzeja BiH ali i promociji kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Kroz publikovanje stručnih i naučnih radova GZM je dao ogroman doprinos stavljanju Bosne i Hercegovine na arheološku, naučnu i u krajnjoj liniji, kulturnu mapu Evrope i Svijeta. Dr. Pravidur je na kraju naglasila da je u posljednjih 28 godina iz štampe izašlo tek sedam brojeva sveske za arheologiju, što je odraz opšteg stanja u društvu koje se negativno reflektira na kulturne i naučne institucije u BiH.

Promotor dr. sci. Hrvoje Potrebica - redovni profesor s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, istakao je da mu je kao dugogodišnjem saradniku Zemaljskog muzeja BiH i ovom prilikom velika čast i zadovoljstvo boraviti u ovoj ustanovi, koja je na svima onima koji su odrastali u arheologiji ostavila značajan trag. Ukazujući na zajednički problem Bosne i Hercegovine i Hrvatske, u nemanju mogućnosti za adekvatno promoviranje vlastite kulturne baštine, a što je često otvaralo prostor za nekompetentne interpretacije, Dr. Potrebica je izrazio nadu da će naredni broj Glasnika, posvećen 130 rođendanu Muzeja, pridonijeti njegovom redovnom publikovanju.

Dr. Sci. Jacqueline Balen, voditeljica Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu, uputila je čestitke rukovodstvu Zemaljskog muzeja BiH kao i načelnici Odjeljenja za arheologiju Zemaljskog muzeja BiH - dr. sci. Andrijani Pravidur BiH, te posebno autorima čiji su radovi objavljeni u ovoj, 54. svesci za arheologiju. Posebno zadovoljstvo dr. Balen je iskazala činjenicom da se Glasnik vratio svojoj publici obnovljen i uređen kao moderan europski naučni časopis. U osvrtu na 8 naučnih i stručnih radova, te dva „in memorijama“, koji zauzimaju 240 stranica nove sveske GZM i pokrivaju različita arheološka razdoblja od prahistorije do srednjeg vijeka, dr. Balen kao vrlo pozitivnu istakla činjenicu da se među autorima, pored onih iz Zemaljskog muzeja BiH, nalaze i istraživači iz Regionalnog muzeja u Doboju, te sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Sveučilišta u Mostaru.

Na kraju promocije, glavna urednica GZM BiH dr. Pravidur, uputila je poziv istraživačima da Uredništvu pošalju nove radove koji će biti razmatrani za objavljivanje u narednoj, 55. svesci za arheologiju Glasnika Zemaljskog muzeja BiH.