You are here

Prezentiran projekat "Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH"

Na konferenciji za medije, održanoj danas 7. 6. 2016. godine u Zemaljskom muzeju BiH prezentiran je projekat "Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu".

Riječ je o projektu restauracije i preventivne konzervacije kompleksa Zemaljskog muzeja BiH, koji će biti sproveden u fazama, a u trajanju od tri godine, od 2016. do 2018. godine. Glavne aktivnosti projekta su preventivna konzervacija (faza I i faza II), restauracija krovova na zgradama gdje su smještena Odjeljenja za arheologiju i prirodne nauke, restauracija zidnih i stropnih slika Odsjeka za prahistoriju i djelomična restauracija stolarije. 

Za 2016. godinu planirane su aktivnosti na preventivnoj konzervaciji kompleksa Muzeja koja podrazumijeva osiguranje uvjeta sigurnosti kompleksa, te restauraciju krovova na zgradama Odjeljenja za arheologiju i Odjeljenja prirodnih nauka, kao i restauraciju betonske balustradne ograde kompleksa.

Projekat je finasiran od strane U.S. State Department-a, putem Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa. Za implementaciju projekta odgovorna je Komisija za očuvanje spomenika BiH.

Na konferenciji za medije novinarima su se obratili šefica Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH Stefanie Altman-Winans, pomoćnica izvršnog dužnosnika za naslijeđe u Komisiji Mirela Mulalić-Handan i direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić.

Dr. Sijarić se u ime uposlenika Zemaljskog muzeja BiH zahvalio Ambasadi SAD-a na donaciji i naglasio kako donacije SAD-a, Italije, Austrije i drugih zemalja ne opravdavaju nas u BiH da kažemo kako je stvar riješena i da ovo treba biti signal svima koji prebacuju odgovornost s jednog nivoa vlasti na drugi da se aktivno uključe u rješavanje problema. 

Stefanie Altman-Winans istakla je da je očuvanje spomenika veoma važno za očuvanje kulturne historije u cijeloj BiH, te da je u tom kontekstu podrška Ambasade SAD-a radu Komisije bila stalna tokom saradnje u proteklih deset godina.

Pomoćnica izvršnog dužnosnika za naslijeđe u Komisiji Mirela Mulalić-Handan dodala je da su sredstva dobijena iz Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa pružila šansu da Zemaljski muzej BiH i zbirke koje se u njemu čuvaju budu prepoznati kao svjetsko naslijeđe. Ona smatra da je ovaj Muzej, građevina izuzetnog arhitektonskog rješenja građenog u neorenesansnom stilu, i njen fundus svjedočanstvo naše memorije i naslijeđa svih naroda na prostoru BiH.