You are here

Prijavite se na program edukacije i profesionalnog razvoja "Upravljanje muzejskim zbirkama"

Približava se krajnji rok za prijave!

Fionn Zarubica Learn u saradnji sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine i uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, organizuje intenzivni program Upravljanje muzejskim zbirkama, u trajanju od šest sedmica.

http://fionnzarubicalearn.com/collections-management-training-program-bih-apply/

Upravljanje muzejskim zbirkama je profesija koja se razvila u Sjedinjenim Američkim Državama. Veoma je važna za promociju umjetničkih i kulturnih aktivnosti u savremenom svijetu. Rad sa zbirkama zasniva se na modernom i praktičnom pristupu zaštiti, upravljanju zbirkama i prezentaciji umjetničkih i predmeta kulturne baštine, kao i na razvoju zbirki, obrazovanju u oblasti rada sa zbirkama i uključivanju šire zajednice u pitanja zaštite predmeta. Menadžment muzejskih zbirki ima važnu ulogu u zaštiti kulturnog naslijeđa i može doprinijeti obnavljanju privrede preko značajnih rezultata koji se mogu postići u lokalnoj zajednici, ali i šire.

Program je podijeljen na tri sesije u oktobru, decembru i januaru, od kojih svaka traje po dvije sedmice. Predavanja su na engleskom jeziku. Učešće u programu se ne naplaćuje. Neophodno je da polaznici budu prisutni na svim časovima da bi na kraju dobili certifikat o prisustvu.

DATUMI PROGRAMA

  • • 24. oktobar – 4. novembar 2016.
  •  5. decembar – 16. decembar 2016.
  • • 16. januar – 27. januar 2017.

ROK ZA PRIJAVU

• 30. septembar 2016.

LOKACIJA

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Zmaja od Bosne 3

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina