You are here

Produžen rok za predaju radova za Glasnik Zemaljskog muzeja - sveska za etnologiju

Poštovane kolegice i kolege, Uredništvo Glasnika Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, sveska Etnologija, kao što smo najavili, priprema novi broj časopisa. Ovom prilikom obavještavamo sve zainteresovane da smo, na zahtjev naših kolega, odgodili rok za predaju radova. Pandemija COVID-19 virusa uzrokovala je zatvaranje biblioteka i onemogućila naše kolege da svoja istraživanja završe na vrijeme, tako da je Uredništvo Glasnika Zemaljskoj muzeja Bosne i Hercegovine donijelo odluku da se rok za predaju radova odgodi za 01.09.2020. godine. 

Radove u digitalnom obliku treba poslati na e-mail adresu: kontakt@zemaljskimuzej.ba (sa naznakom za Uredništvo GZM/Etnologija), ili snimljene na CD ili DVD (uz obavezan ispis) na adresu: Glasnik Zemaljskog muzeja BiH/Etnologija, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Zmaja od Bosne 3, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH najstariji je naučni časopis u Bosni i Hercegovini. Prvi broj izašao je 1. januara 1889. godine, nepunu godinu nakon osnivanja Zemaljskog muzeja BiH. U početku je Glasnik  izlazio četiri puta godišnje, a prvi urednik, u periodu od 1889. do 1906. godine, bio je Kosta Hörmann.