You are here

Program edukacije i profesionalnog razvoja "Upravljanje muzejskim zbirkama"

Fionn Zarubica Learn, u suradnji sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, organizuje intenzivni program Upravljanje muzejskim zbirkama, u trajanju od šest sedmica. 

Fionn Zarubica stručnjakinja je u oblasti upravljanja zbirkama, a cilj programa je omogućiti obrazovanje i obuku u oblasti savremenog upravljanja muzejskim zbirkama s naglaskom na moderni i praktičan pristup brizi, upravljanju i predstavljanju umjetničkog i kulturnog naslijeđa. Program Upravljanje muzejskim zbirkama može imati važnu ulogu u zaštiti kulturnog naslijeđa, ali i doprinijeti jačanju ekonomije značajnim prisustvom kulture na lokalnom i međunarodnom nivou.

Program je podijeljen u tri faze, od kojih svaka traje po dvije sedmice. Predavanja su na engleskom jeziku. Učešće se ne naplaćuje, a za sticanje certifikata neophodno je prisustvo na svim predavanjima. Program uključuje teorijska predavanja u učionici i online, audio-vizualne prezentacije, literaturu, kao i praktični rad, rad na studijama slučaja sa naglaskom na timskom radu, interakciji i razmjeni znanja između predavača i kolega iz drugih institucija, ali i primjenu stečenih teorijskih i praktičnih znanja.

Program je namijenjen:

• Muzejskim profesionalcima, arhivistima i galeristima koji rade sa zbirkama i žele da unaprijede svoja znanja

• Studentima konzervacije i muzeologije

• Privatnim kolekcionarima

• Volonterima

• Svima koji su zaintersirani da uče o upravljanju muzejskim zbirkama.

Program se održava:

• 24. oktobar – 4. novembar 2016. godine

• 5. decembar – 16. decembar 2016. godine

• 16. januar – 27. januar 2017. godine

Rok za prijavu je 30. septembar 2016. godine.

http://fionnzarubicalearn.com/collections-management-training-program-bosnia-and-herzegovina/