You are here

Projekat jačanja kapaciteta Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH

U okviru projekta „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH za potrebe inventarizacije biodiverziteta u Federaciji BiH“, kojeg finansira Fond za okoliš Federacije BiH, započete su aktivnosti na sređivanju materijala u depoima i prostorijama za prepariranje kičmenjaka.

U realizaciju projekta su, pored uposlenika Odjeljenja za prirodne nauke ZMBiH, uključeni volonteri Ornitološkog društva „Naše ptice“ Maida Jakupi i Aida Sarajlić, kao i volonterka Zemaljskog muzeja BiH Vedrana Crnković, koje su učestvovale u izmještanju Zbirke ptica sa balkanskog poluostrva, poznatije kao Zbirka Otmara Reisera.

U sklopu projekta predviđena su terenska istraživanja i druge aktivnosti u cilju unapređenja kapaciteta Odjeljenja za prirodne nauke.