You are here

Promocija 54. broja Glasnika ZMBiH, svezak Arheologija

Glasnik Zemaljskog muzeja BiH najstariji je naučni časopis u Bosni i Hercegovini. Prvi broj izašao je 1. januara 1889. godine, nepunu godinu nakon osnivanja Zemaljskog muzeja BiH. U početku je Glasnik izlazio četiri puta godišnje, a prvi urednik, u periodu od 1889. do 1906. godine, bio je Kosta Herman (Hoermann). U okviru tzv. „stare serije” Glasnika (1889–1943) objavljeno je 55 godišta časopisa u 134 sveska. Na čelu uredništva smjenjivala su se velika imena tadašnje bosanskohercegovačke nauke i muzeologije, od već spomenutog Hermana, preko Ćire Truhelke (1906–1921), Vladislava Skarića (1921/22–1936), Mihovila Mandića (1936–1941), Joze Petrovića (1941–1942), do Vejsila Ćurčića (1943).

Koncepcija časopisa, zacrtana još programom objavljenim u prvom broju, zadržala se do danas. Zadatak Glasnika Zemaljskog muzeja BiH bio je i ostao donositi izvorne naučne i stručne članke iz svih oblasti koje se proučavaju u Zemaljskom muzeju BiH te da u njemu, svojim prilozima, učestvuju kako djelatnici Muzeja tako i vanjski saradnici. 

U srijedu, 30. 05. 2018., u 11 sati, Odjeljenje za arheologiju će predstaviti 54. svezak za arheologiju koji sadrži osam naučnih i stručnih radova na 240 stranica.

Glasnik će predstaviti članovi međuradnog uredničkog vijeća, dr. Mirsad Sijarić, direktor ZMBiH, dr. Andrijana Pravidur, glavna urednica GZM-a, dr. Hrvoje Potrebica, redovni profesor s Odsjeka za arheologiju Filozofskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. Jacqueline Balen, voditeljica Pretpovijesnog odjela Arheološkog muzeja u Zagrebu.