You are here

Promocija Glasnika Zemaljskog muzeja, sveska za prirodne nauke

U okviru izdavačke djelatnosti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, danas je promovisan novi broj Glasnika Zemaljskog muzeja, sveska za prirodne nauke, broj 37. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine je najstarija naučna publikacija i kao takva ove godine obilježava  tačno 130 godina od izdavanja prvog broja.

Posebnost novog broja sveske za prirodne nauke ogleda se u imenima mladih naučnika koji su prepoznali važnost publikovanja svojih radova u Glasniku Zemaljskog muzeja. Prisutna publika imala je priliku da se informiše o sadržaju novog broja kroz promociju radova od strane prof. dr. Dalibora Balliana sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Lade Lukić Bilela sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prof. Lada Lukić Bilela predstavila je ukupno osam naučnih radova od kojih su dva zoološke i šest botaničke tematike. Kroz navedene radove objavljeni su novi lokaliteti sa prilozima o flori Bosne i Hercegovine.

Prof.dr. Dalibor Ballian, kao glavni urednik Glasnika Zemaljskog muzeja, sveske za prirodne nauke ukazao je na određene finansijske poteškoće prilikom prikupljanja i publikovanja glasnika ali ujedno već je najavio  izlazak novog broja čiji radovi prolaze kroz recenzije i prelome.

Na promociji se obratio direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine dr. Mirsad Sijarić i urednik Glasnika Zemaljskog muzeja, sveske za arheologiju dr. Dražen Kotrošan. Povodom jubileja od 130 godina izdavanja Glasnika dr. Mirsad Sijarić najavio je izlazak reprinta prvog broja do kraja tekuće godine.