You are here

Promocija knjige Romske priče/Rromane paramiče

Na dan kada se tradicionalno obilježava Svjetski dan romskog jezika, u Zemaljskom muzeju u Sarajevu će se održati promocija knjiga „RADE UHLIK: RROMANE PARAMIČA / ROMSKE PRIČE/ZBIRKE I i II".

Radi se o dijelu priča koje je od 1940. do 1968. prikupio Sarajlija lingvista, humanista i akademik Rade Uhlik, koji ih je zapisivao na gurbetskom dijalektu bh. Roma. Priče odražavaju svo bogatstvo emocije i jezika, historije, kulture i običaja romskog naroda, te na svoj način indirektno govore o položaju romskog naroda u periodu kada su kazivane.  

Fond otvoreno društvo BiH je 2020. godine je u saradnji sa Zemaljskim muzejom BiH pokrenuo projekat revitalizacije i očuvanja romskog književnog nasljeđa i objavio prve dvije zbrirke „Rade Uhlik: Rromane paramiča/ Romske priče".