You are here

Promocija knjige "Tragovi antičkog teatra" dr. Adnana Busuladžića u Zemaljskom muzeju BiH

Zadovoljstvo nam je najaviti promociju knjige Tragovi antičkog teatra, muzike, gladijatorskih borbi i takmičenja iz arheoloških zbirki u Bosni i Hercegovini dr. Adnana Busuladžića, u utorak 10. aprila 2018. godine u 14 sati u prostorijama Zemaljskog muzeja BiH.

Iako na tlu današnje Bosne i Hercegovine do sada nisu pronađeni arhitektonski ostaci koji se mogu definirati kao teatarska ili amfiteatarska zdanja, mnogobrojni pokretni nalazi argumentirano ukazuju na postojanje različitih formi običajne prakse koja je podrazumijevala i izvođenje teatarskih predstava, muzičkih i plesnih izvedbi, gladijatorskih borbi, sportskih takmičenja na tlu današnje BiH u antičkom periodu.

Mnogobrojna arheološka istraživanja rezultirala su velikim brojem nalaza organizovanih u zbirke od kojih se velika većina nalazi u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, ali i u drugim muzejskim institucijama. Kultovi koji su bili zaštitnici gladijatora, izumitelji muzičkih instrumenata, prikazi drevnih instrumenata, pozorišne maske, posude i metalne aplike koje prikazuju pozorišne maske, keramičke i metalne figurine glumaca komičara, slikane posude na kojima se vide scene izvođenja muzičkih i plesnih numera, kameni reljefi sa prikazima zaštitnika sportista, spomenici na kojima se prikazuju antički teatarskih komadi, scene konjskih zaprežnih takmičenja, tragovi komedije, tragedije, mima i pantomime, različiti kultovi koji su se štovali izvođenjem teatarskih predstava samo su neki od segmenata obrađenih u ovoj studiji.

Promotori knjige su prof.dr. Muhamed Dželilović, prof dr. Almir Bašović i Saša Madacki sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.